Stai în Italia pentru o perioadă mai mare de trei luni? Iată ce trebuie să faci

Pentru a sta legal pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 3 luni de zile, cetăţeanul român trebuie să se înscrie la Registrul de evidenţă a populaţiei „Anagrafe”.

Pentru aceasta, pe lângă fotocopiile unui document de identitate în curs de valabilitate (paşaport sau carte de identitate) şi ale codului fiscal (obţinut de la „Agenzia delle Entrate”), este necesar să se depună documentaţie specifică, care variază în funcţie de motivul şederii, după cum urmează:

1. Dacă şederea este pentru motive de muncă:

Trebuie depusă documentaţie care să ateste existenţa raportului de muncă (de exemplu: copie după contractul de muncă, ultimul fluturaş de salariu, chitanţa care atestă plata contribuţiilor de asigurări sociale, comunicarea obligatorie privind începerea raportului de muncă etc.).

2. Dacă şederea este pentru motive de studiu sau de formare profesională:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Trebuie să se demonstreze că cetăţeanul român deţine resurse economice suficiente
pentru a se întreţine pe sine şi, eventual, pe membrii săi de familie.

Deţinerea resurselor economice poate fi demonstrată şi printr-o declaraţie pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie depusă dovada privind asigurarea medicală, iar în cazul şederii pentru motive de studiu trebuie depusă şi documentaţie care atestă înscrierea la un institut de învăţământ public sau privat recunoscut.

3. Pentru înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei a membrului de familie comunitar, care însă nu deţine dreptul autonom de şedere:

Trebuie depusă documentaţie care să ateste calitatea de membru de familie sau de membru de familie aflat în întreţinere.

Pentru a se putea înscrie în Registrul de evidenţă a populaţiei, membrii de familie
proveniţi din state terţe, trebuie să solicite iniţial de la Chestură, eliberarea „cărţii de
şedere pentru membru de familie al UE”, care are o valabilitate de 5 ani.

Membrii de familie ai cetăţenilor UE care pot obţine dreptul de şedere în Italia sunt:

Soţul/soţia, descendenţii proprii sau ai soţului/soţiei (cu vârsta de până la 21 de ani) şi
ascendenţii direcţi, aflaţi în întreţinere, proprii sau ai soţului/soţiei, indiferent de gradul f.

Pentru înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei se achită taxe de timbru în valoare
de 32,50 euro. În fapt, este vorba de două taxe, în valoare de 16 euro, respectiv 16,50
euro. Prima taxă se plăteşte atunci când se solicită la Primărie înscrierea în Registrul de
evidenţă a populaţiei, iar cea de-a doua, este necesară pentru a primi atestatul respectiv.

Potrivit prevederilor Decretului legislativ 32/2008, absenţa înscrierii la Serviciul de evidenţa populaţiei poate duce la îndepărtarea de pe teritoriul italian.

Cetăţenii care se află legal în Italia de cel puţin 5 ani pot obţine dreptul de şedere
permanentă.