Vârsta de pensionare în Italia pentru anul 2021 și reglementările sistemului național de pensii

Pentru a putea beneficia în Italia de pensia pentru limită de vârstă este necesar să fi lucrat cel puțin 20 de ani (stagiu minim de cotizare) și să fi împlinit vârsta de 67 de ani. Anii de lucru pot fi cumulați cu cei efectuați în România, în cazul în care ați lucrat în ambele țări.

În decretul ministerial din 5.11.2019, vârsta de 67 de ani a fost confirmată și pentru perioada anilor 2021-2022.

În ce privește pensia pentru limită de vârstă există posibilitatea pensionării cu numai 5 ani de contribuții, cu condiția îndeplinirii vârstei de 71 de ani.

Pensia anticipată:

În anul 2021, pensia anticipată este recunoscută lucrătorilor cu un stagiu minim de cotizare de 42 de ani şi 10 luni (în cazul bărbaţilor) şi 41 de ani şi 10 luni (în cazul femeilor).

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Persoanele care, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2021, au cel puțin de 62 de ani și un stagiu cotizare de cel puțin 38 de ani se pot pensiona anticipat („Quota 100”).

Pe parcursul anului 2021, se pot pensiona anticipat femeile care îndeplineau până la 31 decembrie 2020 următoarele condiții:

  • stagiu de cotizare de cel puțin 35 de ani;
  • vârsta: 58 de ani/lucrătoare salariate sau 59 de ani /lucrătoare autonome – „opzione donna”).

În momentul în care veți îndeplini condițiile de pensionare din România și, respectiv Italia (stagiu de cotizare+ vârstă de pensionare), veți primi pensie de la fiecare stat în parte (cu condiția să aveți cel puțin un an lucrat în țara respectivă).

În baza principiului totalizării perioadelor de asigurare, vor fi luate în considerare atât perioadele de asigurare realizate în România, cât și perioadele realizate în celelalte state membre (de ex. Italia). Drepturile de pensie sunt calculate de fiecare stat, conform legislației proprii naționale, proporțional cu perioada de asigurare realizată în statul respectiv.

- Continuarea după publicitate -

Adresați-vă unui birou „patronato” pentru a vă elibera în mod gratuit situația contribuțiilor de asigurări sociale plătite în Italia – „estratto conto previdenziale”.

Cererea pentru obținerea pensiei se depune la INPS, inclusiv cu ajutorul unui „patronato” dacă locuiți în Italia sau la Casa Județeană de Pensii dacă v-ați restabilit în România. În situațiile în care depuneți cererea la INPS este important să prezentați instituției italiene documentele dvs. care atestă vechimea în muncă realizată în România (carnet de muncă, adeverințe) și eventual copii ale acestora, pentru ca instituția să poată certifica „conform cu originalul” fotocopiile care ulterior vor fi transmise către Casa Județeană de Pensii  competentă, alături de formularele europene utilizate în aceste situații. Aveți grijă să vă recuperați originalele documentelor personale!

Sursa articol: Ghidul lucrătorului român în străinătate.

Rotalianul - Revista Românului din Italia este și pe WhatsApp. Înscriete-te pe canalul nostru.

@rotalianul
zandra.ro%20