Cetățenii români și dreptul la muncă în Uniunea Europeană

Cetățenii români, ca toți ceilalți cetățeni europeni, au dreptul de a căuta un loc de muncă în țările membre UE.

În calitate de cetățean european, aveți dreptul să lucrați, ca angajat sau lucrător independent, în orice țară din Uniunea Europeană, fără a fi nevoiți să cereți un permis de muncă.

Libera circulație pentru toți cetățenii UE:

Libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental, înscris în articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În baza acestuia și a legislației secundare a UE, cetățenii europeni au dreptul:

 • să-și caute un loc de muncă în oricare altă țară din Uniunea Europeană;
 • să lucreze în țara respectivă, fără a fi nevoiți să ceară un permis de muncă;
 • să locuiască în țara respectivă în acest scop;
 • să rămână în țara respectivă după expirarea perioadei de angajare;
 • să beneficieze de același tratament ca și cetățenii țării respective în ceea ce privește accesul la piața muncii, condițiile de muncă și toate celelalte avantaje sociale și fiscale.

Pentru a găsi un loc de muncă unde să simțiți că cerințele și exigențele dumneavoastră sunt satisfăcută, este foarte indicat să vă trimiteți firmelor de interes un CV european.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

De asemenea, aveți dreptul de a trăi în țara respectivă, atâta timp cât îndepliniți condițiile de ședere în vigoare. În cazul Italiei, le puteți citi aici.

Transferul dumneavoastră într-o altă țară din UE presupune schimbări importante cu privire la:

 • prestațiile sociale: concediu medical, concediu de maternitate/paternitate, pensii, asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, ajutoare de deces, indemnizații de șomaj, pensii anticipate, prestații familiale, etc.
 • țara/țările în care trebuie să plătiţi impozite.

Normele UE vă permit să primiți în continuare prestațiile de șomaj în timp ce vă căutați un loc de muncă în altă țară din UE, dacă îndepliniți anumite formalități. În cazul Italiei, condițiile de primire a indemnizației de șomaj, le puteți citi aici.

Ca cetățean european care lucrează în altă țară, atât dumneavoastră, cât și membrii de familie, aveți dreptul să fiți tratați ca și cetățenii țării respective.

Locul de muncă:

În calitate de cetățean al UE, trebuie să fiți tratat exact în același mod ca și colegii dumneavoastră din țara gazdă.

Această egalitate de tratament vizează:

 • remunerarea și celelalte condiții de angajare și de lucru;
 • sănătatea și siguranța la locul de muncă;
 • accesul la formare profesională, școli profesionale și centre de recalificare, pentru lucrători și copiii lor;
 • accesul la locuințe, inclusiv la locuințe sociale sau facilitarea accesului la cumpărarea de locuințe;
 • dreptul de a se afilia la un sindicat, de a vota și a fi ales în posturi de administrare sau de conducere ale unui sindicat;
 • avantajele sociale și fiscale;
 • concedierea, reintegrarea după concediere și reinserția profesională.

Prestații:

În calitate de cetățean european aveți dreptul la aceleași prestații și avantaje ca și lucrătorii din țara gazdă, încă din prima zi de lucru, fie că sunteți angajat sau lucrător independent.

Ar putea fi vorba, printre altele, de avantaje care nu sunt legate în mod direct de locul de muncă: reduceri la transport, pensii complementare, burse de studiu sau indemnizații de șomaj pentru copiii care își caută primul loc de muncă.

De asemenea, ați putea fi eligibil pentru prestații nefinanciare (de exemplu, dreptul de a avea un traducător în cadrul procedurilor judiciare).

Având în vedere faptul că în Uniunea Europeană există peste 240 de milioane de lucrători, de drepturile conferite de legislația UE în domeniul muncii beneficiază în mod direct un număr mare de cetățeni, iar aceste drepturi au un impact pozitiv asupra unuia dintre cele mai importante și tangibile aspecte ale vieții noastre de zi cu zi.

În plus, de legislația UE în domeniul muncii beneficiază angajatorii și societatea în general prin:

 • asigurarea unui cadru clar privind drepturile și obligațiile la locul de muncă;
 • protejarea sănătății la locul de muncă;
 • promovarea unei creșteri economice durabile.