Indemnizația de șomaj NASpI – un drept al lucrătorilor români în Italia

Ajutorul de şomaj NASpl (nuova assicurazione sociale per l’impegno),

Ajutorul de șomaj este un venit material ce se oferă, la cerere, persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor.

Când se plătește ajutorul de șomaj?

În momentul depunerii cererii, toți cei care doresc să primească indemnizația de șomaj în Italia, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– să fi fost concediați involuntar din motive neimputabile lor;
– să aibă în ultimii 4 ani de muncă cel puțin 13 săptămâni lucrate, cu taxele plătite la zi;
– să aibă cel puțin 30 de zile de muncă efectivă în ultimile 12 luni dinainte de șomaj;
– să fi depus declarația de Imediată Disponibilitate (DID) la Centrul Forțelor de muncă competent (Centro per l’impiego).

Durata indemnizației are un maxim de 24 de luni.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Valoarea indemnizației:

Indemnizația de șomaj este calculată pe baza sumei veniturilor impozabile pentru care s-au plătit asigurări sociale pentru șomaj, primite în ultimii patru ani, care se împarte la numărul săptămânilor în care s-au făcut aceste plăți. Valoarea rezultată se înmulțește cu 4,33. Este de precizat că în calcul se iau toate săptămânile, indiferent de faptul că sunt plătite integral sau parțial.

Pierderea dreptului la indemnizație:

Beneficiarul pierde dreptul la indemnizație în următoarele situații:
– atunci când nu mai are statutul de șomer;
– atunci când se angajează și nu informează INPS cu privire la veniturile din acea activitate într-un interval de o lună de la începerea activității;
– atunci când nu comunică, în decurs de o lună, veniturile obținute din contracte part-time;
– atunci când nu comunică, în decurs de o lună, faptul că este implicat într-o activitate independentă ce îi aduce venituri;
– atunci când îndeplinește condițiile pentru ieșirea la pensie pentru limită de vârstă sau anticipată;
– atunci când este în situația de a solicita indemnizație de invaliditate;
– atunci când refuză inițiativele de activare profesională și participarea la cursurile de recalificare oferite de autoritățile competente (art. 7 al Decretului 22 din 4 martie 2015).

Solicitarea pentru ajutorul de șomaj trebuie depusă la INPS în termen de  68 de zile de la încetarea raportului de muncă.

Plata indemnizaţiei de şomaj poate fi efectuată prin cec circular, virament bancar sau poștal sau la ghișeul oricărui oficiu poștal.

Transmiterea cererii de acordare a indemnizației se depune:
– on line, prin intermediul serviciilor telematice, accesibile, pe portalul INPS, în baza codului fiscal și a codului PIN ce trebuie solicitat la INPS;

Contact Center la numărul de telefon 803164 gratuit de pe un telefon fix sau la numărul 06164164 de pe un telefon celular, cu tariful prevăzut de compania telefonică a fiecăruia;
prin Patronate, care sunt conectate on line cu INPS.

Dacă un cetățean român sau din alt stat european lucrează cu forme legale în Italia, cu un contract de muncă înregistrat la Institutul Național de Previdență Socială, beneficiază de aceleași drepturi și îndatoriri sociale ca și cetățeanul italian.

Alte articole care v-ar putea interesa:

Distribuie acest articol