Lucrători agricoli români în Italia: salarizarea, programul de lucru, plata orelor suplimentare, șomajul și dreptul la pensie

Cetăţenii români interesaţi să lucreze în Italia în sectorul agricol trebuie să analizeze cu atenţie ofertele primite şi să se asigure că angajatorul încheie un contract de muncă legal. Cetăţenii români se pot angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără obţinerea unei autorizații de angajare (permis de muncă). De asemenea, se bucură de aceleași drepturi.

Salariul minim în agricultură este stabilit în Italia prin contractele provinciale de muncă (nu poate fi inferior celui stabilit prin contractul colectiv aplicabil la nivel național: 874,65 euro – încadrare profesională area 3; 1.173,06 euro – area 2; 1.286,25 euro – area 1.

- Continuarea după publicitate -

Vă recomandăm să vă informați asupra nivelului salariului minim existent în provincia în care urmează să vă desfășurați activitatea pentru că este posibil ca acesta să oscileze.

Munca suplimentară, peste programul normal de lucru, se plătește, aplicându-se o majorare, astfel:

  • Muncă suplimentară 25%;
  • Muncă în timpul zilelor de sărbătoare/duminica 35%;
  • Program de noapte 40%;
  • Muncă suplimentară în timpul zilelor de sărbătoare/duminica 40%;
  • Muncă suplimentară pe timp de noapte 45%.

Programul de lucru

- Continuarea după publicitate - UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Programul de lucru normal pentru muncitorii agricoli este de 39 de ore/săptămână, 6 ore și jumătate/zi. Unui muncitor nu i se poate cere să lucreze, pe lângă programul normal, mai mult de 3 ore/zi; 18 ore/săptămână, 300 ore/an.

Există și contracte part-time. Nu acceptați să vi se încheie un contract de muncă part-time, dacă dvs. în realitate lucrați cu program de lucru normal.

Pentru contractele cu durată mai mare de 30 de zile, este prevăzută o perioadă de probă plătită de 2 zile.

Lucrătorii au dreptul la 24 de ore consecutive de odihnă săptămânală (de obicei ziua de duminică).

Dreptul la indemnizația de șomaj agricol

- Continuarea după publicitate -

Dacă contractul dvs. cu durată determinată/sezonier a ajuns la termen și nu a fost reînnoit, asigurați-vă că aveți dreptul la indemnizația de șomaj agricol și adresați-vă unei instituții de asistență a lucrătorilor „Patronato” recunoscută, pentru a vă ajuta să depuneți cererea la INPS/depuneți cererea online direct la INPS.

Cererea pentru obținerea indemnizației de șomaj trebuie depusă în Italia. Pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj agricol lucrătorii trebuie să fie înscriși pe listele nominale cu lucrători agricoli salariați în anul pentru care se solicită prestația; să fie asigurați de cel puțin doi ani în sistemul asigurărilor pentru șomaj; să fi lucrat cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii.

Alte drepturi. Alocația pentru nucleul familial (ANF)

Ca lucrător agricol, aveți dreptul la alocația pentru nucleul familial (ANF), atât pe durata raportorului de muncă, cât și în perioada în care beneficiați de indemnizație de șomaj, pentru care e necesar să depuneți cerere la INPS.

Muncitorii care au lucrat cel puțin 101 de zile într-un an, au dreptul la plata ANF pentru tot anul (312 zile). De asemenea, ANF se acordă și pentru perioade de inactivitate, cauzate de un accident de muncă, boală profesională, boală, sarcină, cu condiția ca muncitorul agricol să fie înscris pe listele nominale pentru minim 51 de zile și să fi lucrat cel puțin 6 zile în ultima lună (30 zile) anterioară evenimentului.

- Continuarea după publicitate -

Aveți dreptul la ANF, chiar dacă copii dvs. locuiesc în România (dacă celălalt părinte lucrează în România, aveți dreptul la diferența dintre nivelul ANF plătit în Italia și alocația de stat pentru copii primită în țara noastră).

Accidentele de muncă

Dacă ați suferit un accident de muncă/ suferiți de o boală profesională, aveți dreptul la prestații plătite de INAIL. Angajatorul are obligația de a anunța INAIL dacă ați suferit un accident de muncă. Dacă nu a întreprins acest demers, trebuie să vă adresați dvs. INAIL direct sau apelând la o instituție de asistență a lucrătorilor(„Patronato”). De asemenea, la momentul internării e necesar să informați că ați fost victima unui accident de muncă.

Concediul medical / de maternitate

Aveți dreptul la prestații de boală și maternitate dacă aveți cel puțin 51 de zile de lucru (înregistrate pe listele nominale) în anul anterior sau în anul în care s-a produs evenimentul (efectuate înainte de apariția acestuia).

- Continuarea după publicitate -

Asupra posibilităților de rambursare a eventualelor cheltuieli medicale e necesar să vă adresați sindicatelor din agricultură sau „Patronati” (de ex. Fondul EBAN).

Dreptul de pensie

În momentul în care veți îndeplini condițiile de pensionare din România și, respectiv Italia (stagiu de cotizare + vârstă de pensionare), veți primi pensie de la fiecare stat în parte (cu condiția să aveți cel puțin un an lucrat în țara respectivă). În baza principiului totalizării perioadelor de asigurare, vor fi luate în considerare atât perioadele de asigurare realizate în România, cât și perioadele realizate în celelalte state membre (de ex. Italia).

Drepturile de pensie sunt calculate de fiecare stat, conform legislației proprii naționale, proporțional cu perioada de asigurare realizată în statul respectiv.

Adresați-vă unui „Patronato” pentru a vă elibera în mod gratuit situația contribuțiilor de asigurări sociale plătite în Italia – „estratto conto previdenziale.”

- Continuarea după publicitate -

Românii care sunt în căutarea unui loc de muncă în sectorul agricol se pot adresa centrelor pentru ocupare („centri per l’impiego”) sau principalelor organizații de producători agricoli (angajatorii din domeniu). Mai multe informații aici.

Informațiile din acest articol au fost preluate din Ghidul pentru lucrătorii în sectorul agricol din Italia, pus la dispoziție de Ambasada României în Italia. Ghidul poate fi citit în întregime la linkul: www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/MobilitateaForteiDeMunca/ghid_lucratori_sector_agricol_italia_aprilie_20201.pdf .