Italia: cine are dreptul la indemnizația de șomaj și ce condiții trebuie îndeplinite

NASpI- (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) este indemnizația de șomaj instituită de la data de 1 mai 2015 care înlocuiește vechea indemnizație de șomaj denumită Aspi – Assicurazione Sociale per l’Impiego. Această subvenție este eliberată la cerere de statul italian pentru angajații din sectorul public sau privat care au pierdut locul de muncă și au avut un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, determinată sau de ucenicie (apprendistato).

Conform Institului Național de Previdență Socială din Italia (INPS), la această indemnizație au dreptul următoarele categorii de angajați care au pierdut în mod involuntar locul de muncă:

 • lucrătorii care au avut un contract de muncă pe timp nedeterminat sau determinat;
  ucenicii (apprendisti);
 • asociații lucrători ai cooperativelor cu care au un raport de muncă subordonat;
  personalul artistic care are un raport de muncă subordonat;
 • angajații pe timp nedeterminat din Administrația Publică.

Când puteți primi indemnizația de șomaj NASpI?

Acest tip de șomaj este oferit de statul italian atunci când îndepliniți următoarele condiții:

1. Când ați pierdut locul de muncă în mod involuntar (la decizia angajatorului)

a) În momentul depunerii cererii, toți cei care doresc să primească indemnizația de șomaj în Italia, trebuie să fi fost concediați involuntar din motive neimputabile lor;

b) Indemnizația de șomaj, specifică INPS, se acordă și atunci când lucrătorul este constrâns de anumite condiții să își dea demisia, când demisia  este indusă de comportamentul unei alte persoane la locul de muncă, care nu permite lucrătorului să-și continue activitatea în circumstanțe decente. Prin acest tip de comportament a unei alte persoane de la locul de muncă, se înțelege oricare din următoarele situații:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • neplata salariului;
 • hărțuire sexuală la locul de muncă;
 • înrăutățirea sarcinilor de muncă;
 • hărțuire verbală a angajatului prin comportament inadecvat, deranjant, din partea superiorilor sau a colegilor de muncă;
 • variații ale condițiilor de muncă, apărute în urma vânzării firmei;
 • mutarea lucrătorului de la un sediu al firmei la alt sediu fără motive întemeiate;
 • comportament abuziv din partea superiorului ierarhic față de lucrător;

Când se prezintă cererea pentru șomaj, lucrătorul trebuie să prezinte, de asemenea, și un act care să dovedească dorința sa de a se apăra în tribunal pentru unul sau mai multe dintre comportamente menționate mai sus și orice alt document care să demonstreze aceste fapte, cum ar fi reclamații, sentințe, citații, etc.  În cazul neplății salariului, lucrătorul nu trebuie să prezinte un astfel de document.

2. Dacă aveți în ultimii 4 ani de muncă cel puțin 13 săptămâni lucrate, cu taxele plătite la zi și cel puțin 30 de zile de muncă efectivă în ultimile 12 luni dinainte de șomaj;

3. Dacă ați depus declarația de Imediată Disponibilitate (DID) la Centrul Forțelor de Muncă competent (Centro per l’impiego).

Persoana care prezintă cererea de șomaj este obligată să contacteze Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă (Centro per l’Impiego) în următoarele 15 zile de la prezentarea cererii de șomaj.

INPS precizează că prezentarea cererii pentru indemnizația de șomaj NASpI la INPS este echivalent cu depunerea Declarației de Disponibilitate Imediată (DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità), care va fi transmisă de INPS la Agenția Națională pentru Politicile Active de Muncă.

Cum se depune cererea pentru șomaj?

Cererea pentru aprobarea indemnizației de șomaj NASpI poate fi prezentată la INPS numai în mod telematic, printr-una din următoarele metode:

 • prin site-ul web al INPS care oferă servicii telematice accesibile direct de către lucrător prin intermediul uni PIN pe site-ul www.inps.it;
 • Contact Center integrat INPS – INAIL la numărul 803164, gratuit de pe telefonul fix, sau numărul 06164164 de pe rețelele mobile;
 • prin intermediul unor entități de Patronat care au acorduri cu INPS;

Solicitarea pentru ajutorul de șomaj trebuie depusă la INPS în termen de  68 de zile de la încetarea raportului de muncă.

Mai multe despre indemnizația de șomaj cât și alte informații utile, mai puteți citi în articolele de mai jos:

Distribuie acest articol