Poliția de Frontieră: „Atenție la documentele copiilor! Condițiile de călătorie în străinătate pentru cetățenii români minori”

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Poliției de Frontieră Română, IGPF reamintește condițiile în care cetățenii români pot călători în străinătate, având în vedere că se apropie vacanța de vară, perioadă în care mulți copii călătoresc în afara granițelor tării.

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor”, relatează Poliția de Frontieră.

Prevederile legale din România permit ieșirea din țară a cetățenilor români minori numai dacă aceștia sunt însoțiți de o persoană fizică majoră și numai în următoarele cazuri:

 • în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;
 • în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
 • în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:
  • a ambilor părinţi,
  • a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
  • a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

„În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară”, se subliniază în comunicat.

Dacă însoțitorii minorilor sunt alții decât părinții, aceștia sunt obligați să prezinte la controlul de frontieră și extrasul de cazier judiciar, precizează IGPF.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Calitatea de însoțitor al minorilor poate fi desemnată chiar și unei persoane din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, este necesară materializarea acordului părintelui/părinţilor/reprezentantului legal într-o declarație notarială care care are forma și conținutul stabilite de lege, al cărui model se poate observa pe site-ul Poliției de Frontieră aici.

În urma modificărilor şi completărilor  la Legea 248/2005, începând cu data de 06.10.2016, valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei”, precizează Poliția de Frontieră.

În cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieşirea din România.

Peste 5.360 de cetățeni români minori au fost întorși înapoi de la vamă, în cursul anului trecut, pentru că părinții sau însoțitorii acestora nu dețineau documentele corespunzătoare pentru călători cu minorul în condițiile prevăzute de lege.

Polițiștii de Frontieră au constatat că principalele motive pentru care celor mai mulți cetățeni români nu li s-a permis ieșirea din țară sunt următoarele:

 • nu posedau documente de călătorie valabile;
 • părintele însoţitor nu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială;
 • însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar.

Sursa: Poliția de Frontieră Română

Alte articole de interes: