Diferența dintre Consulat și Ambasadă și îndatoririle acestora față de cetățenii români aflați în străinătate

Ca urmare a manifestării suveranităţii unui stat, din dorinţa de a-şi apăra proprii cetăţeni în faţa abuzurilor de putere, de a strânge mai mult şi pe o bază legală relaţiile economice, statele şi-au creat propriul punct de sprijin pe teritoriul altor state, un avanpost acceptat şi creat pe bază de reciprocitate astfel încât fiecare dintre statele acceptate să poată acţiona numai în interesul lui cu respectarea legilor statului gazdă şi a principiilor internaţionale unanim acceptate.

Ambasada se ocupă de relațiile interstatale. Consulatul se ocupă de problemele cetățenilor țării de care aparține, pe teritoriul altei țări și eliberarea vizelor pentru cetățenii străini acolo unde este cazul.

Ce pot face reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate pentru a veni în sprijinul nostru, al cetățenilor români, așa cum ne informează Ministerul Afacerilor Externe:

 • Acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români în mod egal, fără deosebire de sex, rasă, vârstă, religie, în limitele prevăzute de normele de drept internaţional şi de reglementările locale în vigoare.
 • Abordează problemele noastre într-o manieră profesională şi în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare.
 • Tratează informaţiile oferite de noi în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecţia datelor personale.
 • Răspund solicitărilor noastre în cel mai scurt timp posibil verbal şi/sau în scris.
 • Oferă explicaţii clare pe baza prevederilor legale în vigoare.

În cazuri obişnuite:

 • Ne eliberează, la cerere, documente de călătorie provizorii (titluri de călătorie, paşapoarte temporare) sau ne sprijină pentru preschimbarea documentelor de identitate expirate.
 • Ne sprijină în obţinerea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie sau deces).
 • Prestează servicii notariale (legalizarea unor acte de care avem nevoie în străinătate).
 • Ne sprijină în procurarea de acte judiciare sau extrajudiciare din ţară.
 • Ne acordă asistenţă pentru redobândirea / renunțarea la cetăţenia română.

Servicii oferite de Consulate pentru cetăţenii români:

Eliberare documente de identitate şi călătorie

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • Paşaportul simplu electronic
  • Cetăţeni români adulţi cu domiciliul în România
  • Cetăţeni români minori cu domiciliul în România
  • Cetăţeni români adulţi cu domiciliul în Italia
  • Cetăţeni români minori cu domiciliul în Italia
  • Eliberarea paşaportului în România
 • Titlul de călătorie
 • Emergency Travel Document (ETD) – valabil pentru cetățenii români in Malta
 • Cartea de identitate

Transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţile străine

 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie
 • Certificatul de deces
 • Înscrierea de menţiuni

Acte notariale

 • Redactare/autentificare înscrisuri
 • Legalizarea copiilor
 • Legalizarea traducerilor
 • Certificarea unor fapte

Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

 • Clarificarea cetăţeniei române
 • Redobândirea cetăţeniei române
 • Renunţarea la cetăţenia română

Obţinerea documentelor din România

 • Certificatul de naştere
 • Certificatul de căsătorie
 • Certificatul de deces
 • Certificatul de cazier judiciar

În cazuri extreme (arestări, accidente, calamităţi naturale, conflicte armate etc.):

 • Ne contactează în cel mai scurt timp din momentul în care află despre situaţia noastră.
 • Fac demersuri pe lângă autorităţile statului în care ne aflăm pentru a se informa asupra situaţiei noastre.
 • Se asigură că ne sunt respectate drepturile şi fac demersuri oficiale în acest sens.
 • Ne ajută să luăm legătura cu familia, dacă dorim.
 • Ne oferă consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară în cazuri de răpiri, dispariţii sau deces al persoanelor apropiate.
 • Ne pun în contact cu specialişti care ne pot ajuta (avocat, traducător, medic, firme de pompe funebre).

Ce nu pot face funcționarii consulari:

Ce nu pot face reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare pentru noi:

 • Nu pot influenţa procedurile legale din ţara de reşedinţă.
 • Nu pot să ne ajute să intrăm pe teritoriul ţării de reşedinţă în cazul în care nu posedăm documente de călătorie valabile, viză de intrare şi nu pot face demersuri care s-ar interfera cu politica de imigrare a statului de reşedinţă.
 • Nu pot face investigaţii.
 • Nu pot să se substituie avocaţilor în cazul unor procese.
 • Nu pot să ne plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi.
 • Nu pot face aranjamente de călătorie pentru noi.
 • Nu pot să ne găsească un loc de muncă.
 • Nu pot să ne asigure cazare.
 • Nu pot obţine pentru noi, dacă este cazul, un tratament preferenţial în instituţiile medicale sau în arest.

Art. 31. din Legea nr.269 din 17 iunie 2003Membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt obligaţi să îşi îndeplinească cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine şi conştiinciozitate îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii României.

Art. 32. a) să promoveze şi să apere interesele statului şi ale cetăţenilor români în cadrul relaţiilor externe, inclusiv prin acordarea protecţiei diplomatice şi consulare şi a sprijinului necesar cetăţenilor români, în limitele competenţelor lor şi cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte;

Citește și:

Distribuie acest articol