Concediul medical plătit pentru muncitorii din Italia – informații generale

Dacă un cetăţean român lucrează legal în Italia, beneficiază de dreptul la tratament egal şi deplină egalitate în drepturi şi obligaţii ca şi cetăţeanul italian.

Pentru înscrierea la Serviciul Sanitar Național (Servizio Sanitario Nazionale) din Italia, trebuie să demonstrezi faptul că lucrezi legal ori, în caz contrar, să prezinți dovada plăţii contribuției anuale la acest serviciu, egală cu cea prevăzută pentru cetăţenii italieni, calculată în baza venitului total obţinut în anul precedent în Italia şi în străinătate.
De asemenea, cetăţenii comunitari, indiferent dacă sunt sau nu rezidenţi pe teritoriul Italiei, au dreptul la prestaţii medicale cu caracter de urgență.

Asistența sanitară este valabilă, de asemenea, și pentru membrii de familie aflați în întreținere şi care au şedere legală.

În caz de îmbolnăvire:

  • trebuie să anunţaţi imediat angajatorul;
  • trebuie să transmiteţi angajatorului, în termen de două zile de la eliberare, certificatul medical;

Dacă sunteţi bolnav, indiferent dacă locuiţi sau nu cu angajatorul, aveţi dreptul la un anumit număr de zile de concediu medical, în funcţie de vechimea în muncă avută la aceeaşi familie sau la același angajator, fără să fiți concediat. Numărul de zile de concediu medical la care aveți dreptul variază astfel:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
  • 10 zile, pentru vechime de până la şase luni;
  • 45 de zile, pentru vechime cuprinsă între şase luni şi doi ani de serviciu;
  • 180 de zile, dacă vechimea depăşeşte doi ani.

Pe lângă aceasta, angajatorul trebuie să asigure plata unei jumătăţi din salariul stabilit (50%), pentru primele trei zile de concediu medical şi a salariului întreg (100%), pentru zilele următoare, până la un maximum de:

  • 8 zile, pentru vechime de până la şase luni;
  • 10 zile, pentru vechime de la şase luni la doi ani;
  • 15 zile, pentru vechime mai mare de doi ani.

În perioada concediului medical, reprezentanţii INPS sau medicii dispensarului local, pot efectua verificări la domiciliul lucrătorului bolnav între orele 10.00 – 12.00 şi 17.00 – 19.00 în oricare din zilele săptămânii. Absenţa justificată acceptată este reprezentată doar de efectuarea unor controale medicale urgente sau de situaţii de forţă majoră. În caz de absență nejustificată, indemnizaţia de boală este întreruptă.

În eventualele zile de internare în spital sau de boală la domiciliul angajatorului, muncitorului nu îi revine indemnizația de cazare şi masă.

Accidentele la locul de muncă trebuie să fie declarate imediat la “Pronto Soccorso”, chiar dacă nu sunteţi în regulă cu contractul de muncă. În caz de accident, primele 3 zile trebuie să vă plătească angajatorul, iar pentru restul zilelor de concediu medical vă plăteşte INAIL.

Alte articole care v-ar putea interesa: