„Badante” în Italia – informații despre drepturi și îndatoriri

Oficial, peste un million de români trăiesc în Italia, ei constituind cea mai mare comunitate de imigranți din această țară. Și cum italienii sunt cel mai îmbătrânit popor din Europa, româncele au devenit cea mai mare forță de muncă în domeniul îngrijirii bătrânilor. Italienii le numesc, badante”.

Italienii le preferă! Sunt educate, majoritatea au studii și mai ales, prind limba italiană din zbor!

Statisticile spun că Italia va ajunge să aibă nevoie de un milion și jumătate de badante sau chiar mai mult dacă actuala evoluție demografică va continua. Italienii nu-și permit însă să plătească pentru asemenea servicii salarii mari. Așa se face, că singurele care acceptă să stea zi și noapte lângă un bătrân bolnav pentru 800-900 euro pe lună, sunt imigrantele.

Meseria ca îngrijitoare de bătrâni sau “badante”, așa cum este denumită în Italia, presupune acordarea de asistență, îngrijire, supravegherea vârstnicului și a stării sale de sănătate, însoțirea persoanei și acordarea de sprijin în afara casei sau în călătorii, pregătirea mesei, administrarea medicamentelor, realizarea menajului dar și acordarea de suport fizic și moral.

Ce trebuie să știți în momentul angajării ca badantă?

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Există un contract național, „Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”, de la care nu se poate abate nimeni! Acesta stabilește exact tratamentul juridic și retributiv la care are dreptul „badanta”.

Trebuie stabilite în momentul angajării:

  • durata probei de lucru;
  • conviețuirea
  • în casa persoanei asistate sau nu;
  • orarul de muncă: 10 ore pe zi cu o pauză de prânz de 2 ore, pentru un total de 54 ore pe săptămână pentru badanta conviețuitoare și 8 ore pe zi, adică 40 de ore pe săptămână pentru badanta neconviețuitoare;
  • stabilirea zilei libere, în general duminica 24 de ore și va fi acordată în plus o jumătate de zi liberă badantei conviețuitoare în timpul săptămânii, alte 12 ore. Atunci când se prestează munca în timpul orelor libere, iar aceste ore nu au fost recuperate de badantă, remunerația care îi corespunde va fi majorată cu 40%. Duminica lucrată va fi plătită cu o majorare de 60% . Acestea nu sunt considerate ore suplimentare, ci vor fi doar calculate diferit.

Plata orelor suplimentare :

Dacă activitatea prestată în plus are loc duminica sau în zilele libere stabilite la nivel național (6 Ianuarie, prima zi de luni din Paște, 25 Aprilie, 1 Mai, 2 Iunie, 15 August, 1 Noiembrie, 8 Decembrie, 25 si 26 Decembrie, – zile considerate libere prin lege), atunci remunerația pentru aceste zile va fi majorată cu 60%. Orele suplimentare desfășurate între intervalul orar 22.00 – 06.00 vor fi  remunerate cu o majorare de 50%, respectiv, între intervalul 06.00 – 22.00 remunerația va fi majorată cu 25%.

Atenție! Orele suplimentare presupun prestarea activității lavorative în afara orarului dumneavoastră de muncă așa cum rezultă din contract.

La angajare se mai stabilesc:

  • perioada concediului de odihnă anual;-
  • salariul, care trebuie să respecte tabelul retributiv din anul în curs;

Contractul trebuie semnat de ambele părții.

Asistența nocturnă:

Activitatea lavorativă desfășurată de către badantă între orele 21.00 și 08.00 este considerată asistență nocturnă și este reglementată de lege în mod diferit. Astfel, badantei care conviețuiește cu persoana asistată, îi vor fi recunoscute 11 ore consecutive de odihnă în următoarele 24 ore iar remunerația se va efectua conform tabelului anual retributiv.

În caz de accident la locul de muncă:

Dacă vă îmbolnăviți sau aveți un accident iar certificatul medical stabilește mai mult de 3 zile timp de îngrijiri medicale, trebuie să trimiteți imediat datele (certificatul medicului și referatul de la Pronto Soccorso), la INAIL și angajatorului! Timpul maxim de trimitere a documentației este de 2 zile de la accident, luându-se în considerare data la care a fost trimis plicul prin poșta cu prioritate, „posta raccomandata”. Nu uitați să păstrați cu atenție bonul primit la depunerea scrisorii recomandate.

Badantele cu o vechime de până la 6 luni, au dreptul la 8 zile calendaristice de concediu medical plătit. Pentru o vechime între 6 luni şi 2 ani, au dreptul la 10 zile calendaristice, iar cele cu peste 2 ani vechime, au dreptul la 15 zile de concediu medical plătit.

Salariul dumneavoastră pentru această perioadă de refacere medicală vă va fi plătit în primele 3 zile de angajator, următoarele zile fiind plătite de INAIL astfel: primele 3 zile doar cu jumătate din remunerația dumneavoastră, iar zilele ulterioare vă vor fi remunerate în întregime. În plus, INAIL trebuie să acopere către angajatul asigurat, cheltuielile medicale și chirurgicale sau, în caz de deces al angajatului, trebuie să plătească moștenitorilor acestuia o sumă despăgubitoare. În cazul în care vă îmbolnăviți sau aveți un accident în timpul concediului de odihnă, trebuie să trimiteți urgent certificatul medical angajatorului și la INPS. În cazul în care vă aflați în România în timpul concediului, veți trimite toate actele prin poștă sau fax.

Concediul de odihnă acordat este de minim 4 săptămâni lucrătoare plătite. Concediul de odihnă se acordă separat de preavizul de concediere sau de demisie.

Termenul de preaviz:

Termenul minim acordat de angajator în caz de concediere a badantei sau în caz de  nereînoire a contractului de muncă, este:

  • de 15 zile minim pentru persoanele cu contract de muncă încheiat pe o perioadă mai mică de 5 ani cu 25 ore săptămânale impozitate;
  • de 8 zile pentru persoanele cu contract de muncă sub 5 ani dar cu mai puțin de 25 ore săptămânale impozitate;
  • de 30 de zile pentru persoanele cu o vechime de peste 5 ani.

Concedierea se efectuează doar în scris!

În caz de demisie, termenul de preaviz acordat de badantă angajatorului, este de 15 zile. Badanta nu este obligată să acorde preaviz în caz de demisie în timpul zilelor în care nu poate fi concediată (de exemplu în timpul concediului de boală, concediu medical sau de maternitate).

Al 13- lea salariu – Tredicesima, se acordă anual în luna decembrie de către angajator badantei și constituie valoarea unui salariu în plus. Chiar dacă ați lucrat numai câteva luni, aveţi dreptul la al 13-lea salariu și concediu, calculat ca 1/12 din salariul mediu lunar, înmulţit cu numărul lunilor lucrate. În plata celui de-al 13-lea salariu și a concediului trebuie să se recunoască femeilor care lucrează la post fix  nu numai retribuţia lunară, ci şi indemnizaţia de casă şi masă (indennità di vitto e alloggio). Aceeași indemnizație trebuie luată în considerație și în calculul lichidării (TFR – Trattamento fine rapporto).

TFR sau lichidarea, se acordă la sfârșitul contractului de muncă și constituie a 13.5% parte din totalul retribuțiilor primite într-un an, (sunt incluse perioadele de concediu medical, concediu de maternitate). Mai multe informații despre TFR, puteți găsi aici.

Vechimea în muncă:

La fiecare 2 ani, trebuie să vi se acorde o majorare de salariu de 4%, de 7 ori pe o perioadă de 14 ani lucrați la același angajator.

Atenție:

Veniturile de peste 8.000 de euro anual, trebuie declarate la „Agenzia delle Entrate” și va trebui să plătiți impozit pe venit. Nu plătesc impozit persoanele care au un venit sub 8.000 de euro anual. Dacă angajatorul dumneavoastră este un privat, adică o persoană fizică, atunci impozitele va trebui să le plătiți dumneavoastră personal. În caz contrar, Agenzia delle Entrate în eventualitatea unui control, vă va trimite notificare de plată pentru toți anii lucrați anterior.

Vă recomandăm:

Încă de la începutul raportului de muncă, prezentați-vă și înscrieți-vă la un Sindicat sau un Patronat. Încă din momentul primirii contractului de muncă, cereți asistența unui avocat sau specialist. Pentru eventualele probleme legale, Sindicatul va numi un avocat care să vă reprezinte și care va fi plătit de angajator, respectiv cu 10% din suma ce ar trebui să o primiți în cazul unui litigiu.

Înscrierea la Sindicat sau Patronat costă minim 100 euro anual.

Asigurați-vă de la început că în contract sunt prevăzute toate garanțiile dumneavoastră, că drepturile și obligațiile sunt clare! Denunțul unui contract de muncă încheiat nelegal se va face cu ajutorul unui avocat iar recuperarea drepturilor dumneavoastră retributive este mai dificilă și mai nesigură cu cât timpul în care ați acceptat acest tratament a fost mai îndelungat!

Nu trebuie să suportați în tăcere un tratament umilitor sau ofensator al angajatorului și al familiei acestuia. Adresați-vă avocatului dumneavoastră sau Sindicatului chiar și în cazul în care sunteți doar stresată la locul de muncă.

Nu acceptați și nu cereți cadouri, bani sau alte favoruri de la persoanele vârstnice pe care le îngrijiți! Aceasta este o infracțiune pentru care riscați nu doar locul de muncă ci și libertatea. „La circonvenzione dell’ incapace” este o infracțiune prevăzută de articolul 643 din Codul Penal Italian și presupune că ați profitat de starea psihică sau îndoielnică a vârstnicului pe care îl îngrijiți și care poate fi sau nu, declarat prin lege incapabil de discernământ.

Nu lucrați fără un contract de muncă!

Veți pierde posibilitatea de a primi un ajutor de șomaj, despre care puteți citi mai multe aici precum și ani de pensie. Despre drepturile românilor la pensia comunitară, găsiți informații aici.

Nu vă veți putea niciodată justifica, susținând că nu cunoașteți legea, de aceea este recomandat să vă informați foarte bine despre drepturile și îndatoririle ce vă revin!

Alte articole care v-ar putea interesa: