Lucrezi în Italia și vrei să pleci în vacanță? Durata concediului de odihnă și alte drepturi ce îți revin

Dreptul la concediu, recunoscut de Codul Civil si de Constitutia Italiei, este un drept care privește în mod nediscriminatoriu pe fiecare muncitor din Italia. Dacă un cetăţean român ori din alt stat european lucrează legal în Italia, acesta beneficiază de dreptul la tratament egal şi deplină egalitate în drepturi şi obligaţii ca şi cetăţeanul italian.

Pentru fiecare sector de activitate sunt reglementate aspectele legate de concediul de odihnă, în Contractele Colective de Muncă la nivel național.

În construcții, durata concediului anual de odihnă este de 4 săptămâni calendaristice, ceea ce înseamnă, echivalentul a 160 de ore de program normal de lucru pentru lucrătorii din producție. Angajații care au lucrat mai puțin de un an la angajatorul respectiv beneficiază de un concediu de odihnă proporțional cu perioada lucrată. Lucrătorii nu pot renunța la efectuarea concediului anual de odihnă în schimbul plății sumelor aferente acestuia.

Perioada concediului de odihnă va fi stabilită, de comun acord, de angajator și lucrător și poate fi efectuată în același timp de tot șantierul sau de toată echipa.

În sectorul asistenței acordate persoanelor (menajere, îngrijitoare), indiferent de durata programului de lucru, lucrătorul are dreptul la o perioadă de concediu de 26 de zile lucrătoare acordat în funcție de nevoile angajatorului, de regulă în perioada iunie-septembrie. Numărul de 26 de zile lucrătoare ca drept la odihnă este valabil atât în cazul lucrătorilor care locuiesc cu angajatorul, cât şi în cazul lucrătorilor care nu locuiesc cu angajatorul, indiferent de programul de muncă.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Nu se iau în calcul duminicile și sărbătorile legale din timpul săptămânii.

Durata concediului de odihnă va totaliza astfel 26 de zile lucrătoare + duminicile + sărbătorile legale din perioada când beneficiați de concediu.

Dacă aţi lucrat mai puţin de un an, concediul se calculează astfel: 26 : 12 X numărul lunilor de activitate din anul respectiv.

Exemplu: Elena a lucrat 9 luni ca îngrijitoare pe parcursul ultimului an. La câte zile de concediu are dreptul Elena?

26 : 12 = 2,16

2,16 X 9 = 19,44 zile de concendiu (rezultatul se rotunjește).

Mai există și posibilitatea acordării concediului fracționat, în două tranșe, pe baza înțelegerii dintre lucrător și angajator. În cazul lucrătorilor care nu au cetățenia italiană și care au nevoie de un concediu pe o perioadă mai mare de timp, pentru a reveni în vizită în statul de origine, este posibilă cumularea concediilor corespunzătoare pentru doi ani de serviciu, după obținerea acordului angajatorului în acest sens.

Angajații nu pot renunța la efectuarea concediului anual de odihnă în schimbul plății sumelor aferente acestuia însă, în cazul în care nu a putut fi efectuat în totalitate, zilele respective pot fi acordate la o dată ulterioară. În cazul încetării raporturilor de muncă, zilele de concediu de odihnă neefectuat vor fi retribuite (plătite).

Pe perioada concediului, este obligatoriu ca lucrătorul să primească plata salariului normal, exceptând eventualele sporuri.

Alte tipuri de concedii plătite în Italia

Concediul de maternitate:

Potrivit prevederilor legale din Italia, concediul de maternitate durează maxim 5 luni (de regulă, ultimele 2 luni înainte de naștere și primele 3 luni după nașterea copilului). Pe durata concediului de maternitate, lucrătoarea beneficiază de o indemnizație de maternitate care reprezintă echivalentul a 80% din salariu, iar perioada respectivă este recunoscută ca vechime în muncă.

Concediile parentale (facultative):

Permit părinţilor să absenteze perioade de până la 6 luni/an, în primii 8 ani de viaţă ai copilului, angajaţii primind o indemizaţie care echivalează cu 30% din suma ultimului salariu primit.

Concedii în cazul în care copilul în întreţinere este bolnav: 

Acordă salariaţilor dreptul de a nu veni la muncă în zilele în care copiii lor sunt bolnavi. Iar angajatele pot beneficia de un repaos în timpul programului de lucru pentru a alăpta, dacă au făcut o cerere prealabilă către angajator.

Concediu de căsătorie:

În caz de căsătorie, lucrătorul beneficiază de 15 zile calendaristice consecutive libere, retribuite (plătite).

În timpul acestor concedii, salariatul sau salariatul are dreptul de a-şi păstra funcţia ocupată deţinută înainte de plecarea în concediu.

Drepturile suplimentare de care puteţi face uz se înscriu apoi în sfera serviciilor medicale, a protecţiei sociale (şomaj, ajutoare financiare) şi a remuneraţiei (prin garantarea unei baze salariale minime obligatorii). Însă de toate aceste facilităţi vă puteţi bucura doar dacă lucraţi cu forme legale de muncă.

Alte articole care v-ar putea interesa: