Italia: salariile neplătite și modalitățile de recuperare a banilor datorați de către angajator

Am văzut și auzit cu toții, din păcate, de când suntem în Italia, multe cazuri de neplată a salariului. Ceea ce nu am văzut, sau, nu ni s-a adus la cunoștință multora dintre noi, este modalitatea de a recupera salariile neplătite și pașii de urmat în aceste cazuri, mulți renunțând sau pierzând chiar și mii de euro, neștiind ce se poate face sau fiind foarte pesimiști în această privință.

ATENȚIE: Dacă nu se ia nici o măsură pentru a recupera salariile datorate de angajator în timp de 5 ani, datoria se prescrie, angajatul sau fostul angajat nemaiavând dreptul sau posibilitatea de a recupera banii.

În primul rând, în caz de întârziere a plății salariului, angajatul trebuie să refuze semnarea oricărui document sau ”busta paga” care ar putea confirma plata salariului neprimit de la angajator. În alternativă, pentru a obține o probă validă că salariul nu a fost plătit, e de ajuns să scrieți pe ”busta paga” următoarele cuvinte: ”per ricevuta e presa visione” și să vă puneți semnătura sub această notă.

Următorul pas, în aceste cazuri, este de a apela la articolul 1219 din Codul Civil italian care dă dreptul angajatului de a ”oficializa” această datorie pur și simplu scriind o scrisoare către angajator și de a-l convoca la plata salariului și a altor eventuale datorii.

Făcând acest lucru, odată cu plata datoriilor de către angajator, veți putea beneficia și de dobânda aplicată prin lege pentru întârzierea plății, care se acumulează în funcție de timpul trecut de la convocare și până la plata sumei datorate.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

De menționat faptul că, pentru a trimite această scrisoare (”Lettera di messa in mora” în italiană), nu este nevoie de un avocat, ea putând fi scrisă și trimisă direct de angajat. Iată, mai jos, un exemplu de cum poate fi scrisă aceasta:

(Dati anagrafici del creditore)

____________________

via ____________n.___

cap______Città_____

 

 

Città _________, data__________

(luogo e data di invio)

Raccomandata a/r anticipata via fax o posta elettronica:

 

Spett.

_______________

_______________

(fare attenzione che l’indirizzo appartenga al reale destinatario dell’intimazione)

 

OGGETTO: (nome delle parti) _________________ richiesta di pagamento e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.

 

Io/la sottoscritto/a ______________ nato/a il ______________, a ______________ e residente in ______________ (___), alla via ______________, formulo/a la presente per significare quanto segue.

Premesso che:

1) in data _______ (breve descrizione del fatto con la specificazione della titolarità del credito vantato e gli eventuali inadempimenti contrattuali di controparte);

2) a tutt’oggi non risulta adempiuto il pagamento/rimborso/accredito di ________ (somma esatta di denaro di cui ci si ritiene creditori) per Vostra esclusiva colpa dal momento che a nulla sono valsi i precedenti tentativi di sollecito a riguardo.

Tutto ciò premesso e considerato, Vi comunico che ho deciso di costituirVi in mora, e di richiederVi il risarcimento di tutti i danni occorsi, pertanto

VI INTIMO E DIFFIDO

formalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile ad adempiere al versamento di ________ (somma esatta di denaro di cui ci si ritiene creditori) entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i maggiori danni ed interessi.

Potrete adempiere eseguendo il pagamento con le seguenti modalità:

– bonifico a mezzo di conto corrente bancario:

INTESTATO A ____________BANCA _______________IBAN ___________________________

– pagamento a mezzo PayPal

___________________________________

Vi significo inoltre che, qualora non ricevessi il Vostro positivo riscontro entro e non oltre il termine suddetto, agirò come riterrò più opportuno per la tutela dei miei diritti ed interessi, con riserva di adire le competenti vie legali, per il rimborso delle spese, interessi di mora e risarcimento dei danni.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.

Firma _________________

Dacă nici după ce ați trimis ”Lettera di messa in mora” nu primiți salariul/salariile neplătite, următorul pas este să apelați la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) din zona voastră, cerând una din următoarele soluții:

  • Reconciliere facultativă (Conciliazione facoltativa): prezentarea unei cereri scrise prin care convocați Comisia de Reconciliere (Commissione di Conciliazione) să fixeze o audiență în care amândouă părțile (angajat și angajator) pot ajunge la un acord pentru plată.
  • Reconciliere monocratică (Conciliazione monocratica): în caz că nu se ajunge la un acord după reconcilierea facultativă, inspectorii de muncă de la DTL vor porni un control la sediul angajatorului pentru a verifica dacă se respectă normele de muncă și dacă se plătesc contribuțiile.

După reconcilierea monocratică, dacă încă nu s-a rezolvat situația, următorul lucru de făcut este de a obține de la tribunal un ordin judecătoresc de plată (”Decreto ingiuntivo” în italiană) care va fi trimis angajatorului și care va avea de ales să plătească datoria în 40 de zile sau mai puțin de la primirea ordinului.

Cauză ordinară (”Causa ordinaria”) este modalitatea prin care angajatul poate cere pe cale legală plata salariilor neplătite dacă nu are un contract de muncă sau scrisoare de angajare (”Lettera di assunzione”) dar are ”busta paga”, CUD sau alte documente care să demonstreze existența raportului de muncă, sau, în cazuri extreme, poate veni cu martori pentru a demonstra că a lucrat la angajatorul respectiv.

În plus, angajatul are dreptul să demisioneze fără preaviz (”dimissioni per giusta causa”), dacă nu i se plătește salariul, comunicând angajatorului intenția de a demisiona pe motiv de neplată a salariilor. Făcând asta, puteți beneficia de șomajul oferit de INPS (”sussidio di disoccupazione” – Circolare n. 163 del 20 ottobre 2003  sau ASPI).

Pentru a afla mai multe despre șomaj, vă invităm să citiți articolul NASpI 2017 – informații actualizate despre indemnizația de șomaj din Italia

Executare silită și faliment: în cele mai multe cazuri, angajatorul decide să plătească salariile datorate înainte de a se ajunge aici, dar uneori se întâmplă să fie nevoie de:

  • o executare silită a bunurilor angajatorului (conturi bancare, imobile, automobile sau altele)
  • declarație de faliment: fondul de garanție INPS (Fondo di garanzia dell’INPS) vă va plăti ultimele 3 salarii și lichidarea acumulată (TFR – Trattamento Fine Rapporto), în timp ce pentru restul salariilor neplătit, angajatorul va trebui să declare faliment.

Pentru mai multe informații detaliate, puteți consulta și următoarele linkuri, în italiană:

Dacă sunteți interesați de un subiect anume în ceea ce privește munca în Italia, scrieți-ne un email la contact@rotalianul.com sau trimiteți un mesaj folosind formularul de pe pagina Contact și ne vom informa pentru voi scriind un nou articol despre subiectul propus.

Pentru o corectă informare și pentru mai multe șanse de succes în a vă recupera salariile, vă sfătuim să consultați un profesionist sau să prezentați cazul dumneavoastră la un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). Puteți găsi la linkul de mai jos o listă cu sediile și detaliile de contact a birourilor CAF împărțite pe regiuni. Căutați cele mai apropiate de voi.

Surse articol:

Alte articole care v-ar putea interesa: