Perioada de probă și orarul de lucru al menajerelor și îngrijitoarelor din Italia conform reglementărilor contractului național de muncă

În Italia, munca menajerelor şi a îngrijitoarelor este reglementată prin contractul naţional de muncă în domeniul asistenţei acordate persoanelor (CCNL), în care sunt precizate drepturile şi îndatoririle lucrătorilor şi ale angajatorilor.

Prezentăm mai jos prevederile care trebuie stipulate într-un contract individual de muncă în domeniul asistenței casnice. Contractul de muncă trebuie să fie în formă scrisă, semnat de către angajat şi de către angajator, iar viitorul angajat trebuie să deţină un exemplar al acestuia.

În contract trebuie să se prevadă următoarele:

 • data la care începe raportul de muncă;
 • încadrarea;
 • durata perioadei de probă;
 • durata orelor de muncă şi distribuirea acestora;
 • dacă lucrătorului i se asigură cazare şi masă;
 • salariul;
 • aplicarea prevederilor conţinute în contractul colectiv de muncă corespunzător;
 • care este jumătatea de zi liberă pe lângă ziua de duminică;
 • locul prestării muncii, precum şi dacă există posibilitatea efectuării unor deplasări;
 • perioada de vacanţă anuală;
 • indicarea spaţiului adecvat în care lucrătorul îşi va putea depozita şi păstra lucrurile;
 • eventuala ţinută de lucru care trebuie asigurată de angajator.

Perioada de probă:

Pentru verificarea aptitudinilor viitorului angajat, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă, cuprinsă între 8 și 30 de zile în funcție de nivelul încadrării:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • 30 de zile pentru pentru nivelul de încadrare D și D super;
 • 8 zile pentru toate celelalte niveluri.

Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, care constituie vechime în muncă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, a angajatorului sau a angajatului, fără a fi necesară o motivare anume.

Angajatul are dreptul la plata corespunzătoare muncii prestate, iar perioada de probă se va cumula perioadei integrale lucrate. Va face parte din totalul lunilor calculate la elaborarea calculelor celui de-al treisprezecelea salariu (tredicessima), la concediu de odihnă (ferie), sau la calcularea lichidării când raportul de muncă se va încheia (TFR).

Pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă.

Care este programul de lucru?

Durata programului de muncă va fi stabilit între angajat şi angajator şi nu va putea depăşi:

 • în regim de convieţuire, 10 ore pe zi, neconsecutive, cu o pauză de prânz de 2 ore, și un total de 54 de ore lucrate pe săptămână;
 • pentru angajaţi care nu locuiesc cu angajatorul, un maxim de 8 ore pe zi, neconsecutive, cu un total de 40 ore săptămânal, repartizate în 5 sau 6 zile din săptămână.

Care este durata repausului săptămânal?

Repausul săptămânal este de 36 de ore: 24 de ore care corespund zilei de duminică + 12 ore în orice altă zi a săptămânii, cu acordul angajatorului.

În cazul în care angajatul aparţine unui cult religios care sărbătoreşte ziua liberă săptămânală într-o zi diferită faţă de duminică, cele două părţi se pot pune de acord asupra înlocuirii acesteia cu o altă zi din săptămână, operând modificarea în contractul de muncă.

Cum se plătesc orele suplimentare?

Sunt considerate ore suplimentare/„straordinari” acele ore care depăşesc durata zilnică sau săptămânală maximă stabilită în contractul de muncă, excepţie făcând orele lucrate după terminarea programului, stabilite în prealabil, de comun acord, pentru a recupera eventuale ore neefectuate.

Orele suplimentare sunt plătite (retribuţie/oră), cu aplicarea următoarelor majorări:

 • cu 25% pentru orele efectuate în intervalul dintre orele 6.00 – 22.00;
 • cu 50% pentru orele efectuate în intervalul dintre orele 22.00 – 6.00;
 • cu 60% pentru orele efectuate duminica sau în zilele de sărbătoare stabilite prin contractul colectiv de muncă.

În cazul unui conflict de muncă între angajat și angajator, lucrătorii se pot adresa direct instanţei de judecată, cu ajutorul unui avocat, pentru a intenta proces împotriva angajatorului, în vederea acordării drepturilor cuvenite.

Înainte de a se adresa instanţei, lucrătorul are posibilitatea de a recurge la forma de soluţionare a litigiului pe cale amiabilă pe care o consideră cea mai potrivită, în mod direct sau cu ajutorul unei organizaţii sindicale.

Sursa: Informaţiile prezentate au fost extrase din Contractul Colectiv Naţional aplicat lucrătorilor din domeniul asistenţei acordate persoanelor.

V-ar mai putea interesa următoarele articole: