Al treisprezecelea salariu sau „tredicesima” pentru lucrătorii din Italia

Am plecat la muncă în străinătate nu din dorinţă ci din nevoie. Lipsa locurilor de muncă, salariile mici care nu permit unei familii să aibă un trai decent, lipsa posibilităţilor reale pentru tineri de a-şi întemeia o familie şi o locuinţă sunt realităţi economice şi sociale specifice României contemporane. Ţări ca Italia sau Spania, principalele destinaţii ale migraţiei noastre, a românilor, ne oferă perspectiva unor câştiguri mult mai mari decât cele obţinute în România.

Italia nu e nici pe departe o țară în care câinii aleargă şi au covrigi în coadă dar oferă multora dintre noi avantaje economice şi sociale, avantaje pe care în România unii, doar visau că le-ar fi putut avea.

Dar, pentru a putea beneficia de toate avantajele, trebuie să ne informăm și să cunoaștem în amănunt toată legislația și toate drepturile care ni se cuvin în urma Contractului Colectiv Național de Muncă.

Pentru că mai presus de toate, avem dreptul să ne cunoaștem drepturile!

Unul dintre acestea este dreptul la al treisprezecelea salariu:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Al treisprezecelea salariu este un salariu suplimentar care este recunoscut tuturor lucrătorilor subordonați ( „A tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a colf e badanti”).

Al treisprezecelea salariu corespunde unui salariu lunar al întregii retribuţii anuale, pe care angajatorii trebuie să-l plătească angajaților în luna decembrie, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun.

Menajerele (colf, badante, baby-sitter), au și ele dreptul la al treisprezecelea salariu şi nu există nici o distincţie între cele care lucrează cu ora sau „la fix”.

În cazul în care menajera este plătită lunar, va primi valoarea unui salariu suplimentar, dublu, în plus față de cel din decembrie.

În cazul în care menajera lucrează cu ora, plata orară trebuie multiplicată cu numărul orelor lucrate pe timpul săptămânii şi rezultatul se va multiplica cu 52, adică cu numărul săptămânilor dintr-un an. Suma obţinută împărţită la 12 dă ca rezultat suma de achitat ca al treisprezecelea salariu.

Dacă muncitorul domestic prestează serviciu pentru mai multe familii, fiecare angajator este obligat să efectueze calculul cotei celui de-al treisprezecelea salariu în baza retribuției orare plătite.

Al treisprezecelea salariu se calculează și pentru perioadele de concediu medical, accident de muncă şi maternitate, în limitele perioadei de păstrare a locului de muncă şi pentru partea nelichidată a entităţilor abilitate.

În plata celui de-al 13-lea salariu, ca și a concediului dealtfel, trebuie să se recunoască femeilor care lucrează la post fix nu numai retribuţia lunară, ci şi indemnizaţia de casă şi masă (indennità di vitto e alloggio), care în 2016, are valoarea de 142,48 euro. (5,48 euro x 26 zile lucrătoare).

Exemplu de calcul al celui de-al treisprezecelea salariu, în cazul muncitorilor care au lucrat parțial pe parcursul anului:

Pentru un muncitor care a lucrat de la 1 aprilie la 31 decembrie, cu o retribuţie lunară de 600 euro, calculul este:
600 € x 9 (luni lucrate):12 = 450 €.

Al treisprezecelea salariu sau „tredicesima”, nu este un cadou de Crăciun pe care ni-l fac angajatorii, este dreptul nostru prin lege și sunt obligați să ni-l ofere.

Dacă angajatorul refuză să vă acorde acest drept, vă sugerăm să vă adresați cât mai repede posibil unui Sindicat, CAF-PATRONAT sau unui avocat.

Alte articole care v-ar putea interesa:

Distribuie acest articol