Lucrezi în Italia și ai fost concediat fără motiv? Iată ce poți face pentru a-ți fi respectate drepturile

Cu scopul de a informa cetățenii români care muncesc în Italia cu privire la drepturile lor, Ministerul Afacerilor Externe din România, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pune la dispoziția acestora informații utile în limba română despre legislația italiană și despre ce se poate face când aceasta este încălcată de către angajatorul din Italia.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ambasadei României în Italia, firmele care au mai mult de 15 salariați sau întreprinderile agricole cu mai mult de 5 salariați, sunt obligate să demareze o procedură de conciliere în fața Comisiei de Conciliere din cadrul Direcției Teritoriale de Muncă competente teritorial și să informeze angajatul, în contextul în care angajatorul intenționează să-l concedieze pentru un motiv justificat obiectiv.

În solicitarea pentru realizarea procedurii de conciliere, angajatorul trebuie să declare intenția de a concedia angajatul pentru un motiv obiectiv și trebuie, de asemenea, să indice motivele concedierii, precum și eventualele măsuri pentru replasarea profesională a persoanei vizate.

Un lucrător poate fi concediat numai dacă există un motiv justificat, după cum urmează:

 • „giusta causa” – dintr-un motiv foarte grav care nu mai permite continuarea activităţii (exemple de motive conţinute în contractele colective de muncă: refuzul nejustificat şi repetat de a munci, refuzul de a relua munca după ce medicul a constat inexistenţa unei boli, muncă realizată în folosul terţilor în timpul concediului de boală, dacă activitatea respectivă a îngreunat însănătoşirea, sustragerea de bunuri de la locul de muncă, etc.). Dacă aţi fost concediat din justă cauză, nu aveţi dreptul la preaviz/indemnizaţie pentru
  preaviz neefectuat;
 • ”giustificato motivo”:
  • ”giustificato motivo soggettivo”– lipsuri grave observate în desfăşurarea activităţii lucrătorului şi în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale;
  • ”giustificato motivo oggettivo” – motive justificate legate de organizare / producţie / funcţionarea întreprinderii, inclusiv motive economice.

Atenţie! Este necesar ca angajatorul să vă notifice în scris concedierea, altfel
aceasta nu este valabilă. Scrisoarea de concediere trebuie să conțină inclusiv
motivele concedierii.

UP SERVICE DESPĂGUBIRI

Conform legislației italiene, aveți posibilitatea de a contesta concedierea în maxim 60 de zile de la primirea scrisorii de concediere. Contestația poate fi făcută direct sau cu ajutorul unui sindicat prin orice tip de document scris, chiar și extrajudiciar, prin care se comunică voința angajatului concediat.

Odată depusă contestația, aceasta își pierde valabilitatea într-o perioadă de 180 de zile dacă lucrătorul care a fost concediat nu face unul din următoarele lucruri:

 • nu depune acțiune în tribunal, în privința concedierii;
 • nu nu începe demersurile necesare pentru realizarea tentativei de conciliere sau de arbitraj, prin transmiterea unei solicitări (direct sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) către fostul angajator şi comisia de conciliere, în acest sens.

În contextul în care angajatorul refuză realizarea concilierii sau a arbitrajului sau dacă nu se ajunge la un acord între părți, în urma acestor acțiuni, este necesar ca lucrătorul concediat să depună acțiune la tribunal în maxim 60 de zile de la comunicarea refuzului sau constatarea unui dezacord între părți.

Cu excepția cazului în care angajatorul efectuează concedieri colective pentru o cauză justificată, acesta este obligat să acorde un preaviz în termenii și modalitățile prevăzute de fiecare contract colectiv de muncă la nivel de sector.

În cazul nerespectării acestei prevederi, angajatorul trebuie să plătească lucrătorului o sumă egală cu cea corespunzătoare perioadei de preaviz, care începe din momentul în care lucrătorul primește scrisoarea de concediere și are o durată stabilită în funcție de contractul de muncă colectiv din sectorul corespunzător.

Legea italiană în sectorul muncii interzice concedierea unei femei pe motiv de sarcină sau de căsătorie.

Anumite categorii de lucrători, cum ar fi lucrătorii care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi nu au optat pentru continuarea activității, precum și muncitorii casnici şi personalul de îngrijire („colf” şi „badante”), lucrătorii ce se află în probă, pot fi concediate fără ca angajatorul să fie obligat să-și justifice decizia, atât timp cât concedierea nu are loc din motive discriminatorii.

Ambasada României în Italia informează cetățenii români care lucrează pe teritoriul acestei țări că, în cazul apariţiei unor conflicte de muncă, aceștia se pot adresa următoarelor instituții italiene:

 • Inspecţiei Muncii din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă din zona unde îşi desfăşoară activitatea, atât direct, cât şi prin intermediul altor instituţii/organizaţii. Pentru a afla adresa/numărul de telefon sau fax al Inspecţiei Muncii competente din punct de vedere teritorial puteţi accesa siteul Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, respectiv: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx;
 • Carabinierii pentru Protecţia Muncii (Carabinieri per la tutela del lavoro) care îşi desfăşoară activitate pe lângă Direcţiile teritoriale de muncă;
 • Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS) şi Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) – pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale / accidente de muncă şi boli profesionale; pentru depunerea plângerilor legate de neplata contribuţiilor de asigurări sociale;
 • Sindicatului competent, ai căror funcţionari, jurişti şi avocaţi îi pot consilia şi
  apăra interesele.
 • Instanţei de judecată competente – pentru mai multe detalii, puteţi consulta: https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-it-ro.do

De asemenea, Ambasada României în Italia are în cadrul său și un Atașat pe Probleme de Muncă și Sociale dedicat muncitorilor români, care este reprezentantul Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în Italia și care are următoarele atribuții:

 • susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;
 • promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
 • informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale;
 • promovarea şi respectarea drepturilor lucrătorilor români aflaţi în străinătate, în conformitate cu legile şi normele internaţionale, cu valorile drepturilor omului, libertăţii şi democraţiei;
 • combaterea muncii ilegale a cetăţenilor români în străinătate;
 • activarea pieţei forţei de muncă din ţara unde funcţionează către solicitanţi din România;
 • asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate şi
  instituţiile şi structurile Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România.

Acesta vă poate îndruma în cazul unui conflict de muncă și vă poate sfătui ce acțiuni puteți face pentru a vă fi respectate drepturile.

Atașatul pe probleme de muncă și sociale în Republica Italiană, Malta și Republica San Marino poate fi contacta la următoarele date de contact:

 • Adresa: via Nicolo’ Tartaglia 36, Roma 00197;
 • Nume atașat: Sfîrloagă Andrei-Bogdan;
 • Telefon: (0039)06 806 96 326;
 • Fax: (0039)06 808 49 95;
 • Adresa de e-mail: roma.social1@mae.ro

Sursa: Ambasada României în Italia

Alte articole care v-ar putea interesa: