Trăiești în Italia și locuiești în chirie? Află care sunt drepturile și obligațiile tale conform legislației italiene

Atunci când vine vorba de închirierea unei locuințe, mulți proprietari exclud din start varianta încheierii unui contract pe care să-l înregistreze la administrația financiară. Principalul motiv constă în evitarea impozitului la stat. Cu toate acestea, încheierea unui contract reprezintă un punct important asupra căruia tu, ca potențial chiriaș, ar trebui să insiști.

Un contract de închiriere arată, mai presus de orice, că ai dreptul de a locui acolo unde plătești chirie. Pe baza acestui document poți primi o viză de reședință în Italia, care te va ajuta în multe demersuri în ce privește statutul tău de cetățean emigrant pe teritoriul acestei țări.

În calitate de chiriaș, este important să-ți cunoști responsabilitățile și privilegiile conferite de lege.

Toate drepturile și obligațiile de mai jos pot fi garantate doar prin semnarea unui contract de închiriere, lipsa unui astfel de acord între proprietar și chiriaș poate duce la abuzuri de ambele părți.

Drepturile chiriașului:

UP SERVICE DESPĂGUBIRI
 • Ai dreptul să primești locuința, împreună cu toate accesoriile sale, într-o stare corespunzătoare utilizării acesteia.
 • Ai dreptul la „liniștita și utila folosință” a bunului pe tot parcursul închirierii; proprietarul este obligat să facă tot ceea ce este necesar pentru a-ți asigura acest privilegiu în mod constant, fiind dator să se abţină de la orice ar putea împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă, cum ar fi vizitele neanunțate, de exemplu.
 • Proprietarul este obligat să efectueze toate reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata închirierii, conform destinaţiei stabilite.
 • Proprietarul garantează contra tuturor defecțiunilor imobilului care împiedică sau diminuează utilitatea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului. Acesta poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate asupra vieţii, sănătăţii sau integrităţii tale corporale. Dacă defecțiunile nu sunt înlăturate în cel mai scurt termen, ai dreptul la o scădere proporţională a chiriei. În cazul în care defecțiunile sunt atât de grave încât, dacă le-ai fi cunoscut, nu ai fi luat bunul în chirie, poți rezilia contractul, în condiţiile legii.
 • În clădirile cu mai multe apartamente ai dreptul de a întrebuinţa părţile şi instalaţiile de folosinţă comună potrivit cu destinaţia fiecăreia, la fel ca ceilalți locatari.
 • Ai dreptul să fii anunțat din timp cu privire la părăsirea locuinței. Pentru contractele pe perioadă determinată și nedeterminată, proprietarul poate denunţa acordul de închiriere prin notificare, cu respectarea unui preaviz ce nu poate fi mai mic de 6 luni de zile, dacă în contract nu s-au fixat alte termene prin comun acord între părți.

Obligațiile chiriașului:

 • Trebuie să plătești chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract.
 • Cheltuielile adiacente generate de utilizarea locuințe precum întreținere, lumină, cablu, internet, etc. sunt responsabilitatea ta, cu excepția cazului în care în contract se stipulează altfel.
 • Ai obligația de a folosi bunul cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract; dacă aduci modificări imobilului, îi schimbi destinaţia sau dacă îl folosești astfel încât îl prejudiciezi pe proprietar, acesta poate cere daune-interese şi, după caz, rezilierea contractului.
 • Cad în sarcina ta acele reparaţii locative a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului.
 • Ești obligat, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli, să notifici de îndată proprietarul cu privire la necesitatea acelor reparaţii care sunt în sarcina acestuia.
 • Trebuie să permiți examinarea periodică a locuinței de către locator (la intervale rezonabile), precum şi de către aceia care doresc s-o cumpere sau s-o închirieze pe viitor, fără ca acest fapt să împiedice folosința sa obișnuită.
 • Pentru acordurile de închiriere pe perioadă determinată și nedeterminată, trebuie să respecți un termen de preaviz de cel puţin 6 luni în cazul în care vrei să părăsești locuința. Ești obligat să transmiți printr-o scrisoare recomandată intenția ta proprietarului locuinței. Termenul preavizului poate fi variabil, prescurtat, în cazul în care părăsești locuința pentru motive de transfer în interes de serviciu, pe motive de sănătate sau pentru alte motive grave, temeinice și demonstrabile.
 • La încetarea acordului de închiriere, ești obligat să restitui locuința în starea în care ai primit-o. În afară de ceea ce s-a deteriorat din cauza vechimii.

Pentru orice tip de întrebări juridice în ce privește contractul de închiriere, puteți scrie un email la adresa  esperto@soloaffitti.it

Alte articole care v-ar putea interesa:

Distribuie acest articol